Сфери наших юридичних послуг • Створення та реєстрація суб’єктів господарювання всіх організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів юридичних осіб.
 • Злиття та поглинання (M&A).
 • Купівля-продаж корпоративних прав.
 • Корпоративні спори (судове та позасудове вирішення).
 • Реорганізація та ліквідація юридичних осіб.
 • Розробка статутів, реєстрація (перереєстрація) суб'єктів господарювання.
 • Збільшення, зменшення розміру статутного капіталу, вихід, виключення зі складу учасників ТОВ.
 • Цінні папери.
 • Проведення Загальних зборів акціонерів (учасників), засідань Правління, засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії.
 • Банкрутство.
 • Шлюбний договір.
 • Розірвання шлюбу.
 • Захист активів до укладення шлюбу.
 • Усиновлення дітей.
 • Позбавлення та обмеження батьківських прав.
 • Сімейні cпори.
 • Встановлення опіки/піклування.
 • Усунення перешкод у спілкуванні з дітьми.
 • Стягнення аліментів.
 • Поділ майна подружжя.
 • Спадкування за заповітом/законом.
 • Оскарження заповітів, визнання недійсними свідоцтв про право на спадщину.
 • Спадкові спори.
 • Житлові спори.
 • Кредити.
 • Іпотека.
 • Страхові спори.
 • Інститути спільного інвестування.
 • Інвестиційна діяльність.
 • Консультації з податкового законодавства.
 • Правова допомога під час проведення податкових перевірок.
 • Оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному та судовому порядку.
 • Представництво інтересів в судах при вирішенні податкових спорів.
 • Консультування з питань митного законодавства.
 • Митне планування, структурування й експертиза господарських операцій.
 • Представництво інтересів перед митними органами.
 • Супроводження інвестиційних транзакцій в Україну та з України.
 • Фінансування будівництва та податкові аспекти такої діяльності.
 • Оптимізація оподаткування.
 • Купівля земельних ділянок.
 • Оренда землі.
 • Узаконення земельних ділянок.
 • Зміна цільового призначення земельної ділянки та відповідності використання містобудівної документації.
 • Виготовлення проектної документації із залученням спеціалізованих організацій.
 • Земельні спори.
 • Юридична експертиза земельних ділянок.
 • Надання консультацій з земельного законодавства.
 • Досудовий аналіз будь-якої справи на предмет визначення її судової перспективи.
 • Цивільні спори.
 • Стягнення заборгованості.
 • Трудові спори.
 • Сімейні спори.
 • Земельні спори.
 • Житлові спори.
 • Ведення судових справ в господарських судах.
 • Ведення судових справ в адміністративних судах.
 • Апеляційне, касаційне оскарження рішень судів.
 • Мирова угода.
 • Третейські суди.
 • Європейський суд з прав людини.
 • Виконання судових рішень.
 • Досудове та позасудове врегулювання спорів.
 • Юридична експертиза документів на нерухомість та земельної ділянки.
 • Супровід операцій з купівлі-продажу об’єктів нерухомості та земельних ділянок.
 • Правовий супровід процедури отримання дозвільних документів на будівництво, реконструкцію, ремонт об’єктів нерухомості.
 • Правові консультування з питань введення в експлуатацію об’єктів будівництва.
 • Укладення договорів генерального підряду на проектування і будівництво.
 • Супровід оформлення та реєстрації права власності на об’єкти нерухомості.
 • Податкове структурування операцій з нерухомістю те землею.
 • Підготовка проектів договорів іпотеки, оренди та супровід їх укладення.
 • Консультації в галузі будівельної діяльності, розробка договорів будівельного підряду, інвестиційних договорів.
 • Фінансування будівництва.
 • Узаконення самовільного будівництва.
 • Юридичний аналіз дій та документів органів влади та місцевого самоврядування.
 • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в адміністративних судах.
 • Захист інтересів клієнтів в адміністративних судах.
 • Складання заперечень на акти перевірок податкових та інших контролюючих органів.
 • Підготовка відповідей на листи органів державної влади та місцевого самоврядування.
 • Юридична оцінка правомірності запитів і перевірок, що проводяться органами прокуратури, податкової служби, митної служби, контрольно-ревізійного управління та іншими контролюючими органами.
 • Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарського діяльності та дозволів.
 • Ліцензії, дозволи на продаж алкоголю, тютюну.
 • Інтелектуальна власність.
 • Участь у переговорах з наданням правової експертизи різних видів договорів.
 • Вибір оптимальних форм реалізації договорів з урахуванням максимальної правової захищеності й мінімізації оподатковування при виконанні договірних зобов’язань.
 • Складання проектів договорів/протоколів розбіжностей.
 • Юридична експертиза проектів договорів, які пропонуються клієнту для підписання.
 • Юридична допомога при їх укладенні, зміні та розірванні.
 • Забезпечення нотаріального посвідчення документів та державної реєстрації відповідних договорів.
 • Розробка зовнішньоекономічних контрактів (договорів).
 • Визнання договору недійсним.
 • Консультування з будь-яких питань трудового законодавства.
 • Юридичний аудит (Due Diligence) стану врегулювання трудових відносин на підприємстві.
 • Підготовка проектів локальних нормативних документів (внутрішніх положень, інструкцій, правил, типових зразків наказів, розпоряджень, заяв тощо).
 • Отримання дозволів на працевлаштування для іноземних громадян.
 • Врегулювання трудових спорів.
 • Організація кадрового діловодства.
 • Звільнення співробітників і переведення співробітників на інші посади (скорочення, переведення, реорганізація та ін.).
 • Оподаткування оплати праці.
 • Пенсії.
 • Профспілки.
 • Реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
 • Реєстрація акціонерних товариств (ПрАТ, ПАТ).
 • Реєстрація приватних підприємств.
 • Реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП).
 • Реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями.
 • Реєстрація філій, дочірніх підприємств.
 • Реєстрація дочірніх підприємств.
 • Реєстрація представництв іноземних компаній в Україні.
 • Реєстрація громадської організації.
 • Зміна організаційно-правової форми юридичної особи (реорганізація).
 • Зміна найменування підприємства.
 • Зміна місцезнаходження (юридичної адреси) підприємства.
 • Зміна Директора (Керівника).
 • Зміна видів діяльності підприємства (КВЕД).
 • Зміна учасників, акціонерів.
 • Зміна розміру (збільшення або зменшення) статутного капіталу.
 • Підготовка / внесення змін до Статуту.
 • Отримання витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Припинення діяльності фізичної особи-підприємця (ФОП).
 • Ліквідація юридичної особи.
 • Юридичний супровід купівлі/продажу бізнесу.
 • Комплексний супровід іноземних інвестицій.
 • Усна юридична консультація.
 • Письмова консультація з наданням витягів із чинного законодавства.
 • Перевiрка внутрiшнiх документiв замовника на вiдповiдність вимогам законодавства.
 • Правова експертиза (due diligence).
 • Підготовка проектів документів правового характеру (договорів, угод, контрактів, претензій, установчих документів юридичних осіб, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці, положень про філії, представництва юридичних осіб).
 • Адвокатський запит.
 • Роз’яснення адвоката.
 • Екстрений виклик адвоката.
 • Захист адвоката на всіх стадіях кримінального провадження.
 • Консультації з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства, складання процесуальних документів і т.д.
 • Представництво і захист прав та інтересів клієнта під час проведення досудового слідства.
 • Представництво інтересів клієнта в судових органах.

Скористайтесь формою і задайте Ваше запитання